A diákotthonba történő jelentkezés és felvétel menete

1. Lévays diákok:

a. Felvétel a következő tanévre:

- Gimnáziumunkba felvételt nyert vidéki tanulóink – amennyiben szüleik ezt írásban kérik –diákotthoni elhelyezést is kapnak. Alapelvünk, hogy bejárni nem tudó vidéki diákjaink saját diákotthonunkban lakjanak, kivéve, ha lakhatásukat, felügyeletüket rokonaik révén felelősen meg tudják oldani Miskolcon.

b. Felvétel a tanév folyamán:

- Év közben más intézményből gimnáziumunkba átvett vidéki tanulóink – amennyiben ezt a szülő/gondviselő kéri – szintén felvételt nyernek diákotthonunkba.

 

2. Más intézményből jelentkező diákok:

a. Felvétel a következő tanévre:

- A más középfokú oktatási intézményben tanulók a kollégiumi szabad férőhelyekre kérhetnek felvételt.  Nagykorú középiskolás esetén ő maga, kiskorú tanuló esetében pedig szülője, gondviselője kérheti írásban. A kollégiumi férőhely iránti írásbeli kérelmeket a diákotthoni jelentkezési lap kitöltésével, és a lelkészi ajánlással együtt tanévenként az intézmény honlapján közzétett időpontig kell eljuttatni az intézmény igazgatójának címezve.

- Külsős diákok nagyszámú jelentkezése esetén (amikor kevesebb hely van, mint jelentkező), felvételi elbeszélgetésre kerül sor. 

- A szülővel/gondviselővel, diákkal történt szóbeli elbeszélgetést követően a diákotthoni felvételről az intézmény igazgatója a diákotthon-vezetővel történt egyeztetés alapján dönt.

- Túljelentkezés esetén a tanulók felvételének sorrendjét, a felvételi elbeszélgetés és az előző tanév tanulmányi eredményeinek figyelembevételével állapítjuk meg.

 - A kollégiumi felvételről/elutasításról az intézmény vezetője írásban értesíti a szülőt/gondviselőt, mely határozat tartalmazza a fellebbezéssel kapcsolatos tájékoztatást is.

b. Felvétel a tanév folyamán:

- A más intézményből jelentkező diákok szabad helyeink függvényében kérhetik felvételüket a föntebb megjelölt jelentkezési lap és lelkészi ajánlás benyújtásával.

Tudnivalók az diákotthoni elhelyezéssel kapcsolatosan

Elvárásunk a jelentkezőkkel szemben, hogy vállalják intézményünk keresztyén szellemiségét és ezt az intézmény Küldetésnyilatkozatának, valamint a közösségi élet alapelveiről szóló nyilatkozat aláírásával erősítsék meg.                                                             

A tanulók többágyas (jellemzően emeletes ágyak) szobákban laknak. A szoba berendezési tárgyai: közös polcok, cipőtartó, íróasztalok, és mindenkinek egy zárható ruhásszekrény.

Személyenként egy paplant, egy nagypárnát, és egy ágytakaró plédet a diákotthon biztosít.

Ágynemű huzatot illetve további kiegészítőket a tanulók igény szerint saját maguknak kell biztosítani; cseréjükről is nekik kell gondoskodni.

A tanulók használhatják a szintenként elhelyezett hűtőszekrényeket és a teakonyhákban a mikrohullámú sütőt.

Szabadidős tevékenységekhez rendelkezésre áll:

5 db televízió

2 db CD lejátszó

1 biliárd asztal

1 csocsó asztal

pingpong asztalok

konditerem

felújított szabadidőterem 10 db. számítógéppel.

Saját laptop, tablet használata házirendben szabályozott módon engedélyhez kötött.

Más eszközt csak a diákotthon-vezető engedélyével helyezhetnek el a szobákban!

Étkezés

Napi háromszori étkezést biztosítunk tanulóinknak.

Az étkezés díja a jogszabályban előírt normatíva alapján van meghatározva.

A megállapított étkezési norma jelenleg:

  • 1-2 ellátott gyerek esetén a teljes étkezés napi díja 900.- Ft
  • 3 vagy több gyerek, igazolt tartós betegség, rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén, a napi díj 50%-a 450.- Ft

Az összegek tájékoztató jellegűek! Jogszabályi módosulások esetén év közben változhatnak.

Hirdetmények

FRISS INFORMÁCIÓK - KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA

Tovább