Lelkigondozás - Ha beszélgetni szeretnél…

Ha az embernek problémája van, az érzelmileg instabillá teszi őt és ebből következően nem tud a feladataira koncentrálni.

(Dr. Bodó Sára) 

Találkozunk? Találkozzunk? Találkozzunk!

Ha beszélgetni szeretnél...

Mi fán terem a lelkigondozói beszélgetés?

Azért, hogy egészséges és boldog életet élj!

A segítő beszélgetéshez nem feltétlenül szükséges a hitélet.

A segítő beszélgetés célja az emberi problémák megoldása.

A segítő beszélgetés olyan emberekkel foglalkozik, akiknek nehézségeik vannak – mindenkinek vannak. :-) 

Ahhoz, hogy a segítő beszélgetés tudjon gyógyítani, a segítő beszélgetés azzal kezdődik, hogy meg kell közösen találni a segítséget kérő ember problémáit.

A segítő beszélgetés gátlásoktól, kötöttségektől szabadít meg.

A segítő beszélgetésben a segítő elfogadással fordul a segítséget kérő felé.

A segítő beszélgetésben fontos a barátságos és kedves légkör.

A segítő beszélgetés során a kölcsönös bizalom állandóan mélyül.

A segítő beszélgetések gyakori következménye, hogy a segítséget kérő szabadabbá válik új emberi kapcsolatok kiépítésére.

Amikor a segítséget kérő ember problémái megoldódnak, akkor a segítő kapcsolat fölöslegessé válik.

A gyógyulás az érzelmi megmozdulások megfigyelésén keresztül történik.

Fontos, hogy a segítséget kérő megtanulja elfogadni és szeretni önmagát. 

 A lelkigondozói beszélgetésben nincs: 

kiszolgáltatottság

függőség

büntetés 

bűntudat keltés

A lelkigondozói beszélgetés önkéntes alapon működik és egy tanórányi időt (45 perc) foglal magában. 

A lelkigondozót titoktartás kötelezi!

Az iskolai lelkigondozás elsőrenden az iskolai lelkigondozó feladata, akinek az irodája az A4-ben található.

Az iskolai lelkigondozás szolgálatát jelenleg Domahidiné Darab Ágnes református lelkész - lelkigondozó végzi.

Hirdetmények