Februári háttérkép-naptár

81. Örvendezzetek Az erős Istennek

Ünnepi ének Genf, 1562

1. Örvendezzetek Az erős Istennek! Énekeljetek Dicséreteket, Szép énekeket Jákób Istenének!

2. Szép dicséretet Néki mondjon minden! Lantokban őtet És citerákban :/: Dicsérjük vígan Néki zengedezvén!

3. Most ez új hóban (évben) Néki örvendezzünk Trombitaszóban! Rendelt időnkben, :/: Víg ünnepünkben Illik énekelnünk!

4. Hallgasd meg, népem, És közlöm tevéled Vádló beszédem! Halld meg, Izráel, :/: Amit szám beszél, És azt jól megértsed:

5. Néked ne legyen Idegen istened, De egyedül én! Csak engem tisztelj, :/: Senki mást ne félj. Nevemet becsüljed!

6. Én vagyok neked Istened egyedül; Ínségben téged Én megtartálak :/: És kihozálak Egyiptom földébül.

7. Tátsd föl csak szádat, És megtöltöm bőven; Menten meglátod, Hogy nagy bőséggel :/: Lesz az eledel Csudálatosképpen.

8. De az én népem Engem nem hallgata, Noha intettem Sűrű intéssel, :/: De az Izráel Füleit bedugta.

9. Min megbúsulék, És őket elhagyám, Hogy bár menjenek Önnön kedvükre, :/: És ösvényükre Szabadon bocsátám.

10. Ha népem szívvel Szót fogadott volna, És ha Izráel Én útaimban :/: És tanácsomban Járni akart volna,

11. Én is legottan Az ő ellenségét Nagy hatalmamban Megvertem volna, :/: Vetettem volna Rájok én kezemet.

12. Ő ellenségét Néki adtam volna, Jó szerencséjét Én őnékie :/: Nagy sok időkre Terjesztettem volna.

13. Búzát nékie Szépet adtam volna Eledelére. És nagy bőséggel :/: A kősziklából Mézet adtam volna.

Béza T., 1519 1605

Hirdetmények

Szóbeli felvételi vizsga menete a 2020/2021. tanévre

Tovább