A Reformáció 500. emlékévének egyik legnagyobb kitüntetése…

A Reformáció 500. emlékévében talán az az egyik legnagyobb kitüntetés, hogy iskolánk adhatott helyt a Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom által szervezett és rendezett, évenként meghirdetésre kerülő bibliaismereti versenynek. 

A reformációt szem előtt tartva az lehet a legnagyobb dolog, hogy Isten Igéjével foglalkozunk, mi és mindazok, akik beneveztek erre a versenyre. Igazából nem is a verseny eredménye a legfontosabb, hanem a versenyig megtett út, amelyet Isten Igéjének tanulmányozásával tölthettek diákjaink. Isten Igéjét tanulmányozva a szó legszorosabb és legnemesebb értelmében lehetünk a reformáció gyermekeivé, hiszen a Biblia tanulmányozásával hitvalló eleink lábnyomában járhatunk. Vissza a forráshoz – ad fontes –, vissza az Élő Vízhez, Jézus Krisztushoz, aki ihlette és gondját viselte a szent írásoknak, amely nemzedékek számára lehetett és lehet megtartó erő, Isten szava és útmutatása.

Reménységünk szerint, a Szentírás tanulmányozásával töltött időben teret tudtunk engedni Isten Szentlelkének is, hogy készülésünk közben formáljon bennünket Igéje által, hogy a tanultak, a megértett szavak hatással tudjanak lenni életünkre, szavainkra és cselekedeteinkre is, és lehessünk megélői Isten szavának a hétköznapokban.

39 csapat nevezett erre, az egyre rangosabb, versenyre a Kárpát-medencei református gimnáziumokból.  A verseny alapja Pál apostol korinthusi gyülekezetnek írt első és második levele, melynek kapcsán kreatív kalandversenyen, illetve írásbeli versenyen mérhették meg tudásukat a csapatok.

A Lévayt Hermann Fanni 9.B, Szilágyi Bence 10.E, és Papszász Dániel 10.D osztályos tanulóinkból álló csapat képviselte. A kreatív kalandversenyen az előkelő első helyezést, míg az írásbeli versenyen – megőrizve a tavalyi dobogós helyet – a szintén előkelő második helyezést érték el.

Isten tegye az ő szívükben is áldottá az Igét, hogy legyenek annak megélő, tovább adói életük minden napján. 

Hirdetmények

Elmarad az előkészítő foglalkozás

Tovább

Uszoda zárás

Tovább