Galériák

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETRE KERÜLT SOR A LÉVAYBAN A MÚLT HÉTEN

Az Oktatási Hivatal által működtetett Pedagógiai értékelés és minősítés rendszere keretében intézményi tanfelügyeletre került sor a  Lévayban szeptember végén.

A szakmai ellenőrzés és értékelés része annak a komplex pedagógus értékelési és minősítési rendszernek, amely nemcsak a pedagógusokra, hanem az intézményvezetőre és az egész intézményre is kiterjed. Az elmúlt tanév végén az intézményvezetői tanfelügyeletre került sor, az elmúlt héten pedig az egész intézmény működését vizsgáló tanfelügyelet helyszíni részére. Az Oktatási hivatal által kirendelt három szakértő részben az informatikai rendszerbe feltöltött dokumentumelemzésből tájékozódott az intézményt szabályozó dokumentumokról és az intézmény működéséről, másrészt az intézmény önértékelési folyamatának dokumentumai nyújtottak támpontot, harmadrészt a helyszíni ellenőrzés során további dokumentumbetekintés, valamint a pedagógusok képviselőivel, a szülők képviselőivel és az intézményvezetővel készített interjú.

A szakértői bizottság tagjai munka közben

 

Az intézményi szakmai ellenőrzés a következő területekre terjed ki:

1. Pedagógiai folyamatok

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

3. Pedagógiai eredmények

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

5. Az intézmény külső kapcsolatai

6. A pedagógiai munka feltételei

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

Galériák

Hirdetmények

Szóbeli felvételi vizsga menete a 2020/2021. tanévre

Tovább

Reál- és készségtárgyak fogadó órája -II.félév

Tovább