Iskolalelkészek, hitoktatók, vallástanárok találkozója

A Tiszáninneni Református Egyházkerület területén működő és Felvidéki református oktatási intézményekből sereglettek össze a nevezett szolgálatban élők. "Milyen útja, eszközei van/nak a keresztyén lelkület és református arculat kiformálásának?" - ez volt a konferencia fő kérdésköre.

Jó volt találkozni, közösen gondolkodni, egymástól tanulni, egymásért imádkozni!

Hirdetmények

Szóbeli felvételi vizsga menete a 2020/2021. tanévre

Tovább