Az év középiskolai tanári csapata a digitalizációért - a Lévay pályázata a legjobbak között

A Lévay pályázatát november 30-án mutatja be Budapesten 

Kerboltné Tóth Edit igazgatóhelyettes,  Kissné Fodor Tímea és Molnár Csaba pedagógusok.

 

Az év középiskolai tanári csapata a digitalizációért

 

A pályázatot a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) írja ki a magyarországi működésre bejegyzett, érvényes működési engedéllyel rendelkező középfokú oktatási intézmények részére, amelyekben a rendszeresített képzés főállásban oktató tanárok közreműködésével valósul meg.

A pályázat kiírása és értékelése a tanévet követő ősszel történik meg, a díj átadására – ünnepélyes keretek között – decemberben, a VISZ éves záróünnepségén kerül majd sor. A pályázat kiírását, a beérkezett anyagok értékelését és a díj odaítélésére vonatkozó előterjesztést a VISZ szakértőkből és szakújságírókból álló bizottsága segítségével készíti el. A döntést – ennek figyelembevételével – a VISZ elnöksége hozza meg. A VISZ „Az év digitalizációs középfokú iskolai tanári csapata” szakmai díjjal a közvetlen oktatási munkában oroszlánrészt vállaló, munkájukban a digitális transzformációt, az informatika mindent átszövő hatását felhasználó tanári közösség erkölcsi-anyagi elismerésének emeléséhez szeretne hozzájárulni – írják a szervezők.

A zsűri a következő szempontok szerint fogja értékelni a középfokú oktatási intézmények pályázatban megjelölt csapatainak elmúlt 1-2 éves munkáját:

  • az új digitalizációs szemlélet, a korszerű módszerek, megközelítések használata tantárgyak oktatásában, számonkérésében
  • új módszerek, korszerű tanítási, számonkérési segédanyagok kidolgozása, modern technológiák felhasználása a tantárgyak oktatásában és számonkérésében
  • meglévő digitális oktatási, szakmai anyagok felkutatása, felhasználása, akár magyar, akár idegen nyelven
  • a fentieket legalább három tantárgyban érvényesíteni kell:
    • gimnáziumok esetében legalább egy humán és egy reál tárgyban
    • szakgimnáziumok, szakközépiskolák esetében legalább egy szakmai és egy humán tárgyban
  • iskolai élet digitális közösségi terének interaktív használata

A zsűri két körben választja ki a díjazottat. Először egyéni javaslatok alapján kialakítja a díjra esélyes iskolák egy szűkített körét, és behívja őket meghallgatásra. A beérkezett pályamunkák alapján a zsűri kiválasztja a személyes meghallgatásra is érdemes jelölteket, s kiválasztja a díjra legérdemesebb iskolát. „Az év középfokú digitalizációs iskolai tanári csapata 2018” díjazása egymillió forint és egy emléktábla. Valamint: egy éjszaka maximum 40 fős osztály részére a Szigethalmi Ifjúsági Élménytáborban, látogatással egybe kötve a Szigethalmi Családi Vadasparkba és az Emese parkba.

A díjat – a hatályos jogszabályok figyelembevételével – a nyertes pályázatot benyújtó intézmény által megnevezett legalább közhasznúnak minősített alapítványnak utalja át a VISZ, amely gondoskodik a díjazott csapat által elkészített pályaműért járó szakmai díj folyósításáról. A díjátadásra ünnepélyes keretek között, a szaksajtó képviselőinek jelenlétében kerül sor a VISZ decemberi évzáró rendezvényén.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 12.

A zsűri rövid listájának összeállítási határideje: 2018. november 24.; a zsűri meghallgatja a legjobb pályázókat: 2018. november végén Budapesten, egy később megadott helyszínen; a pályázat eredményének kihirdetése és ünnepélyes díjátadó: 2018. december 5. délután, Budapesten, Scientific Games Kft. (1011 Budapest, Fő u. 14–18.).

Hirdetmények